iPad Pro — How to correctly use a computer

Video clip giới thiệu iPad Pro 2020 và so sánh với máy tính truyền thống!

Video clip so sánh hài hước của Apple về những tính năng và ưu điểm của iPad Pro 2020 với máy tính truyền thống!