Tag: Caviar Cyberphone

iPhone
Caviar Cyberphone: iPhone 11 Pro vỏ titanium, lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck, giá 5.256 USD

Caviar Cyberphone: iPhone 11 Pro vỏ titanium, lấy cảm hứng...

Những nghệ nhân của Caviar, Nga đã trở lại với chiếc sản phẩm mới, Cyberphone. Về...