Tag: iphone 12 5g

iPhone
iPhone 12 sẽ không “trễ hẹn”, trừ khi Apple muốn vậy

iPhone 12 sẽ không “trễ hẹn”, trừ khi Apple muốn vậy

Theo truyền thống, Apple sẽ giới thiệu iPhone mới vào tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên,...