Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : AirTag https://macplanet.vn/rss/category/airtag Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : AirTag en  Macplanet. Cảnh sát Toronto cảnh báo tình trạng tội phạm dùng AirTag để theo dõi và ăn trộm xe hơi https://macplanet.vn/canh-sat-toronto-canh-bao-tinh-trang-toi-pham-dung-airtag-dje-theo-doi-va-an-trom-xe-hoi https://macplanet.vn/canh-sat-toronto-canh-bao-tinh-trang-toi-pham-dung-airtag-dje-theo-doi-va-an-trom-xe-hoi Sat, 04 Dec 2021 16:36:36 +0700 Macplanet Apple phát hành Firmware mới dành cho AirTags https://macplanet.vn/apple-phat-hanh-firmware-moi-danh-cho-airtags https://macplanet.vn/apple-phat-hanh-firmware-moi-danh-cho-airtags Fri, 27 Aug 2021 15:06:20 +0700 Macplanet AirTags giúp người dùng tìm lại được xe scooter bị đánh cắp https://macplanet.vn/airtags-giup-nguoi-dung-tim-lai-djuoc-xe-scooter-bi-djanh-cap https://macplanet.vn/airtags-giup-nguoi-dung-tim-lai-djuoc-xe-scooter-bi-djanh-cap Tue, 17 Aug 2021 23:29:11 +0700 Macplanet AirTag có thể không hoạt động nếu thay pin CR2032 có lớp phủ đắng chống nuốt https://macplanet.vn/airtag-co-the-khong-hoat-djong-neu-thay-pin-cr2032-co-lop-phu-djang-chong-nuot https://macplanet.vn/airtag-co-the-khong-hoat-djong-neu-thay-pin-cr2032-co-lop-phu-djang-chong-nuot Fri, 30 Jul 2021 10:44:30 +0700 Macplanet AirTag bị hack bởi chuyên gia nghiên cứu bảo mật https://macplanet.vn/airtag-bi-hack-boi-chuyen-gia-nghien-cuu-bao-mat https://macplanet.vn/airtag-bi-hack-boi-chuyen-gia-nghien-cuu-bao-mat Mon, 10 May 2021 15:38:29 +0700 Macplanet AirTag không có lỗ xỏ dây, người dùng quyết định tự khoan và vẫn sử dụng được https://macplanet.vn/airtag-khong-co-lo-xo-day-nguoi-dung-quyet-djinh-tu-khoan-va-van-su-dung-djuoc https://macplanet.vn/airtag-khong-co-lo-xo-day-nguoi-dung-quyet-djinh-tu-khoan-va-van-su-dung-djuoc Sat, 01 May 2021 23:06:01 +0700 Macplanet Những điều Apple chưa nói về AirTag: rất dày, rất dễ trầy, cần iOS 14.5 https://macplanet.vn/nhung-djieu-apple-chua-noi-ve-airtag-rat-day-rat-de-tray-can-ios-145 https://macplanet.vn/nhung-djieu-apple-chua-noi-ve-airtag-rat-day-rat-de-tray-can-ios-145 Tue, 27 Apr 2021 08:44:32 +0700 Macplanet Apple AirTag chính thức với thiết kế nhỏ gọn và tìm chính xác vị trí thông qua Find My https://macplanet.vn/apple-airtag-chinh-thuc-voi-thiet-ke-nho-gon-va-tim-chinh-xac-vi-tri-thong-qua-find-my https://macplanet.vn/apple-airtag-chinh-thuc-voi-thiet-ke-nho-gon-va-tim-chinh-xac-vi-tri-thong-qua-find-my Wed, 21 Apr 2021 02:07:45 +0700 Macplanet