Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : Arcade https://macplanet.vn/rss/category/arcade Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : Arcade en  Macplanet. LEGO Star Wars: Castaways sẽ ra mắt trên Apple Arcade vào ngày 19/11 https://macplanet.vn/lego-star-wars-castaways-se-ra-mat-tren-apple-arcade-vao-ngay-1911 https://macplanet.vn/lego-star-wars-castaways-se-ra-mat-tren-apple-arcade-vao-ngay-1911 Wed, 27 Oct 2021 15:23:42 +0700 Macplanet Hai game mới là Asphalt 8: Airborne và Baldo sẽ sớm xuất hiện trên Apple Arcade https://macplanet.vn/hai-game-moi-la-asphalt-8-airborne-va-baldo-se-som-xuat-hien-tren-apple-arcade https://macplanet.vn/hai-game-moi-la-asphalt-8-airborne-va-baldo-se-som-xuat-hien-tren-apple-arcade Wed, 28 Jul 2021 15:12:11 +0700 Macplanet Apple thêm 30 tựa game Classic vào Apple Arcade https://macplanet.vn/apple-them-30-tua-game-classic-vao-apple-arcade https://macplanet.vn/apple-them-30-tua-game-classic-vao-apple-arcade Mon, 05 Apr 2021 03:19:23 +0700 Macplanet Tay cầm Xbox Series X sẽ hỗ trợ các thiết bị của Apple https://macplanet.vn/tay-cam-xbox-series-x-se-ho-tro-cac-thiet-bi-cua-apple https://macplanet.vn/tay-cam-xbox-series-x-se-ho-tro-cac-thiet-bi-cua-apple Mon, 23 Nov 2020 23:04:33 +0700 Macplanet Apple miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ Apple Arcade tới khách hàng mua các thiết bị mới. https://macplanet.vn/apple-mien-phi-3-thang-trai-nghiem-dich-vu-apple-arcade-toi-khach-hang-mua-cac-thiet-bi-moi https://macplanet.vn/apple-mien-phi-3-thang-trai-nghiem-dich-vu-apple-arcade-toi-khach-hang-mua-cac-thiet-bi-moi Tue, 13 Oct 2020 23:45:33 +0700 Macplanet Tổng hợp một số game hay mà bạn không thể bỏ qua trên Apple Arcade https://macplanet.vn/tong-hop-mot-so-game-hay-ma-ban-khong-the-bo-qua-tren-apple-arcade https://macplanet.vn/tong-hop-mot-so-game-hay-ma-ban-khong-the-bo-qua-tren-apple-arcade Tue, 14 Apr 2020 04:40:03 +0700 Macplanet Apple thêm tùy chọn chơi game Arcade nguyên năm giá 1,2 triệu https://macplanet.vn/apple-them-tuy-chon-choi-game-arcade-nguyen-nam-gia-12-trieu https://macplanet.vn/apple-them-tuy-chon-choi-game-arcade-nguyen-nam-gia-12-trieu Thu, 19 Dec 2019 12:12:57 +0700 Macplanet Apple Arcade đã có 100 Game và vẫn tiếp tục tăng https://macplanet.vn/apple-arcade-dja-co-100-game-va-van-tiep-tuc-tang https://macplanet.vn/apple-arcade-dja-co-100-game-va-van-tiep-tuc-tang Mon, 11 Nov 2019 12:25:54 +0700 Macplanet Vượt Starbucks, Apple Pay là nền tảng thanh toán di động phổ biến nhất tại Mỹ. https://macplanet.vn/vuot-starbucks-apple-pay-la-nen-tang-thanh-toan-di-djong-pho-bien-nhat-tai-my https://macplanet.vn/vuot-starbucks-apple-pay-la-nen-tang-thanh-toan-di-djong-pho-bien-nhat-tai-my Fri, 25 Oct 2019 11:31:57 +0700 Macplanet Apple Arcade giới thiệu thêm 5 game mới trên iPhone, iPad, và Apple TV https://macplanet.vn/apple-arcade-gioi-thieu-them-5-game-moi-tren-iphone-ipad-va-apple-tv https://macplanet.vn/apple-arcade-gioi-thieu-them-5-game-moi-tren-iphone-ipad-va-apple-tv Sat, 12 Oct 2019 15:55:15 +0700 Macplanet Apple bán ra tay cầm Xbox để đẩy mạnh đăng ký dịch vụ chơi game Apple Arcade trên iOS 13 https://macplanet.vn/apple-ban-ra-tay-cam-xbox-dje-djay-manh-djang-ky-dich-vu-choi-game-apple-arcade-tren-ios-13 https://macplanet.vn/apple-ban-ra-tay-cam-xbox-dje-djay-manh-djang-ky-dich-vu-choi-game-apple-arcade-tren-ios-13 Fri, 11 Oct 2019 19:28:20 +0700 Macplanet