Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : Car https://macplanet.vn/rss/category/car Trang thông tin số 1 dành cho tín đồ của Apple & : Car en  Macplanet. Apple đang phát triển một hệ điều hành tuỳ chỉnh mới để vận hành Apple Car? https://macplanet.vn/apple-dang-phat-trien-mot-he-dieu-hanh-tuy-chinh-moi-de-van-hanh-apple-car https://macplanet.vn/apple-dang-phat-trien-mot-he-dieu-hanh-tuy-chinh-moi-de-van-hanh-apple-car Mon, 18 Apr 2022 09:52:02 +0700 Macplanet Apple hợp tác với công ty Hàn Quốc để hoàn thiện công nghệ xe tự lái https://macplanet.vn/apple-hop-tac-voi-cong-ty-han-quoc-dje-hoan-thien-cong-nghe-xe-tu-lai https://macplanet.vn/apple-hop-tac-voi-cong-ty-han-quoc-dje-hoan-thien-cong-nghe-xe-tu-lai Sun, 27 Feb 2022 22:43:19 +0700 Macplanet Một nhà phát triển thành công đưa Apple CarPlay lên xe Tesla https://macplanet.vn/mot-nha-phat-trien-thanh-cong-djua-apple-carplay-len-xe-tesla https://macplanet.vn/mot-nha-phat-trien-thanh-cong-djua-apple-carplay-len-xe-tesla Thu, 20 Jan 2022 11:52:15 +0700 Macplanet Các công ty Hàn Quốc đang tranh đấu để tham gia vào chuỗi cung ứng xe ô tô của Apple https://macplanet.vn/cac-cong-ty-han-quoc-djang-tranh-djau-dje-tham-gia-vao-chuoi-cung-ung-xe-o-to-cua-apple https://macplanet.vn/cac-cong-ty-han-quoc-djang-tranh-djau-dje-tham-gia-vao-chuoi-cung-ung-xe-o-to-cua-apple Thu, 20 Jan 2022 10:26:45 +0700 Macplanet Apple car phải là một dịch vụ dùng chung chứ không phải một chiếc ô tô để sở hữu. https://macplanet.vn/apple-car-phai-la-mot-dich-vu-dung-chung-chu-khong-phai-mot-chiec-o-to-dje-so-huu https://macplanet.vn/apple-car-phai-la-mot-dich-vu-dung-chung-chu-khong-phai-mot-chiec-o-to-dje-so-huu Mon, 22 Nov 2021 13:54:09 +0700 Macplanet Apple sẽ ra mắt ô tô điện tự hành sớm nhất vào năm 2025 https://macplanet.vn/apple-se-ra-mat-o-to-djien-tu-hanh-som-nhat-vao-nam-2025 https://macplanet.vn/apple-se-ra-mat-o-to-djien-tu-hanh-som-nhat-vao-nam-2025 Sun, 21 Nov 2021 22:44:45 +0700 Macplanet Hình ảnh concept Apple Car dựa trên những bằng sáng chế của Apple https://macplanet.vn/hinh-anh-concept-apple-car-dua-tren-nhung-bang-sang-che-cua-apple https://macplanet.vn/hinh-anh-concept-apple-car-dua-tren-nhung-bang-sang-che-cua-apple Wed, 17 Nov 2021 14:59:49 +0700 Macplanet Apple muốn dùng CarPlay để điều khiển điều hòa, chỉnh ghế, xem được mức nhiên liệu trong xe https://macplanet.vn/apple-muon-dung-carplay-dje-djieu-khien-djieu-hoa-chinh-ghe-xem-djuoc-muc-nhien-lieu-trong-xe https://macplanet.vn/apple-muon-dung-carplay-dje-djieu-khien-djieu-hoa-chinh-ghe-xem-djuoc-muc-nhien-lieu-trong-xe Fri, 12 Nov 2021 19:57:53 +0700 Macplanet Apple thuê những chuyên gia từng làm việc tại Tesla để tiến hành phát triển công nghệ xe tự hành https://macplanet.vn/apple-thue-nhung-chuyen-gia-tung-lam-viec-tai-tesla-dje-tien-hanh-phat-trien-cong-nghe-xe-tu-hanh https://macplanet.vn/apple-thue-nhung-chuyen-gia-tung-lam-viec-tai-tesla-dje-tien-hanh-phat-trien-cong-nghe-xe-tu-hanh Fri, 12 Nov 2021 19:46:02 +0700 Macplanet Apple chuẩn bị hỗ trợ chìa khóa ô tô kỹ thuật số cho xe Genesis https://macplanet.vn/apple-chuan-bi-ho-tro-chia-khoa-o-to-ky-thuat-so-cho-xe-genesis https://macplanet.vn/apple-chuan-bi-ho-tro-chia-khoa-o-to-ky-thuat-so-cho-xe-genesis Mon, 27 Sep 2021 13:55:21 +0700 Macplanet BMW đang giúp Apple CarPlay trở nên tối ưu hơn bao giờ hết https://macplanet.vn/bmw-djang-giup-apple-carplay-tro-nen-toi-uu-hon-bao-gio-het https://macplanet.vn/bmw-djang-giup-apple-carplay-tro-nen-toi-uu-hon-bao-gio-het Mon, 13 Sep 2021 13:25:23 +0700 Macplanet Giám đốc phần mềm Apple Watch sẽ lên dẫn dắt dự án xe hơi của Apple https://macplanet.vn/giam-djoc-phan-mem-apple-watch-se-len-dan-dat-du-an-xe-hoi-cua-apple https://macplanet.vn/giam-djoc-phan-mem-apple-watch-se-len-dan-dat-du-an-xe-hoi-cua-apple Mon, 13 Sep 2021 13:22:20 +0700 Macplanet Kỹ sư Mercedes&AMG về Apple làm việc cho dự án đặc biệt https://macplanet.vn/ky-su-mercedes-amg-ve-apple-lam-viec-cho-du-an-djac-biet https://macplanet.vn/ky-su-mercedes-amg-ve-apple-lam-viec-cho-du-an-djac-biet Mon, 06 Sep 2021 20:19:59 +0700 Macplanet Apple thuê 2 cựu kỹ sư Mercedes nhằm phát triển dự án Apple Car? https://macplanet.vn/apple-thue-2-cuu-ky-su-mercedes-nham-phat-trien-du-an-apple-car https://macplanet.vn/apple-thue-2-cuu-ky-su-mercedes-nham-phat-trien-du-an-apple-car Sat, 04 Sep 2021 19:14:50 +0700 Macplanet Apple đang đàm phán với Toyota để hợp tác cho dự án Apple Car https://macplanet.vn/apple-djang-djam-phan-voi-toyota-dje-hop-tac-cho-du-an-apple-car https://macplanet.vn/apple-djang-djam-phan-voi-toyota-dje-hop-tac-cho-du-an-apple-car Sat, 04 Sep 2021 19:13:41 +0700 Macplanet BMW đang khảo sát người dùng Apple Watch để phát triển ứng dụng kiểm soát xe https://macplanet.vn/bmw-djang-khao-sat-nguoi-dung-apple-watch-dje-phat-trien-ung-dung-kiem-soat-xe https://macplanet.vn/bmw-djang-khao-sat-nguoi-dung-apple-watch-dje-phat-trien-ung-dung-kiem-soat-xe Fri, 20 Aug 2021 14:20:19 +0700 Macplanet Đã có thể cập nhật tính năng Apple CarPlay cho xe VinFast Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 https://macplanet.vn/dja-co-the-cap-nhat-tinh-nang-apple-carplay-cho-xe-vinfast-lux-a20-va-lux-sa-20 https://macplanet.vn/dja-co-the-cap-nhat-tinh-nang-apple-carplay-cho-xe-vinfast-lux-a20-va-lux-sa-20 Tue, 10 Aug 2021 17:02:41 +0700 Macplanet Apple được cho là đang đàm phán với nhiều hãng lớn tại Hàn Quốc trong việc sản xuất xe điện? https://macplanet.vn/apple-djuoc-cho-la-djang-djam-phan-voi-nhieu-hang-lon-tai-han-quoc-trong-viec-san-xuat-xe-djien https://macplanet.vn/apple-djuoc-cho-la-djang-djam-phan-voi-nhieu-hang-lon-tai-han-quoc-trong-viec-san-xuat-xe-djien Tue, 10 Aug 2021 10:34:17 +0700 Macplanet Apple thuê cựu kỹ sư cấp cao của BMW về làm xe điện https://macplanet.vn/apple-thue-cuu-ky-su-cap-cao-cua-bmw-ve-lam-xe-djien https://macplanet.vn/apple-thue-cuu-ky-su-cap-cao-cua-bmw-ve-lam-xe-djien Mon, 14 Jun 2021 13:50:54 +0700 Macplanet Apple CarPlay không dây đã có mặt trên Mitsubishi Outlander 2022 https://macplanet.vn/apple-carplay-khong-day-dja-co-mat-tren-mitsubishi-outlander-2022 https://macplanet.vn/apple-carplay-khong-day-dja-co-mat-tren-mitsubishi-outlander-2022 Sun, 21 Feb 2021 21:00:29 +0700 Macplanet Đàm phán giữa Nissan và Apple đã thất bại trong việc phát triển Apple Car https://macplanet.vn/djam-phan-giua-nissan-va-apple-dja-that-bai-trong-viec-phat-trien-apple-car https://macplanet.vn/djam-phan-giua-nissan-va-apple-dja-that-bai-trong-viec-phat-trien-apple-car Tue, 16 Feb 2021 10:19:00 +0700 Macplanet Hyundai và Kia xác nhận sẽ không tham gia sản xuất Apple Car cùng Apple https://macplanet.vn/hyundai-va-kia-xac-nhan-se-khong-tham-gia-san-xuat-apple-car-cung-apple https://macplanet.vn/hyundai-va-kia-xac-nhan-se-khong-tham-gia-san-xuat-apple-car-cung-apple Tue, 09 Feb 2021 06:11:12 +0700 Macplanet Apple đầu tư 3.6 tỉ USD vào Kia Motors để sản xuất Apple Car https://macplanet.vn/apple-djau-tu-36-ti-usd-vao-kia-motors-dje-san-xuat-apple-car https://macplanet.vn/apple-djau-tu-36-ti-usd-vao-kia-motors-dje-san-xuat-apple-car Sun, 07 Feb 2021 10:32:24 +0700 Macplanet Apple thuê cựu quản lý của Porsche về phát triển xe điện https://macplanet.vn/apple-thue-cuu-quan-ly-cua-porsche-ve-phat-trien-xe-djien https://macplanet.vn/apple-thue-cuu-quan-ly-cua-porsche-ve-phat-trien-xe-djien Thu, 04 Feb 2021 07:27:05 +0700 Macplanet Apple Car sẽ dùng platform E&GMP của Huyndai, xe ra mắt năm 2025 https://macplanet.vn/apple-car-se-dung-platform-e-gmp-cua-huyndai-xe-ra-mat-nam-2025 https://macplanet.vn/apple-car-se-dung-platform-e-gmp-cua-huyndai-xe-ra-mat-nam-2025 Thu, 04 Feb 2021 07:25:30 +0700 Macplanet Hyundai và Apple hợp tác phát triển xe điện, tiến hành sản xuất đến năm 2024 https://macplanet.vn/hyundai-va-apple-hop-tac-phat-trien-xe-djien-tien-hanh-san-xuat-djen-nam-2024 https://macplanet.vn/hyundai-va-apple-hop-tac-phat-trien-xe-djien-tien-hanh-san-xuat-djen-nam-2024 Fri, 15 Jan 2021 12:07:26 +0700 Macplanet Apple Car chỉ cần chiếm 2% thị trường ô tô là thành công như iPhone về doanh thu https://macplanet.vn/apple-car-chi-can-chiem-2-thi-truong-o-to-la-thanh-cong-nhu-iphone-ve-doanh-thu https://macplanet.vn/apple-car-chi-can-chiem-2-thi-truong-o-to-la-thanh-cong-nhu-iphone-ve-doanh-thu Wed, 13 Jan 2021 02:59:24 +0700 Macplanet Ngân hàng Goldman Sach: Apple không hứng thú với xe, họ muốn làm chủ trải nghiệm trong xe hơn https://macplanet.vn/ngan-hang-goldman-sach-apple-khong-hung-thu-voi-xe-ho-muon-lam-chu-trai-nghiem-trong-xe-hon https://macplanet.vn/ngan-hang-goldman-sach-apple-khong-hung-thu-voi-xe-ho-muon-lam-chu-trai-nghiem-trong-xe-hon Fri, 25 Dec 2020 21:21:21 +0700 Macplanet Apple chính thức sản xuất xe điện vào năm 2024 với công nghệ pin hoàn toàn mới https://macplanet.vn/apple-chinh-thuc-san-xuat-xe-djien-vao-nam-2024-voi-cong-nghe-pin-hoan-toan-moi https://macplanet.vn/apple-chinh-thuc-san-xuat-xe-djien-vao-nam-2024-voi-cong-nghe-pin-hoan-toan-moi Tue, 22 Dec 2020 22:01:18 +0700 Macplanet Apple sẽ giới thiệu xe điện vào quý 3 năm sau, gọi là Apple Car? https://macplanet.vn/apple-se-gioi-thieu-xe-djien-vao-quy-3-nam-sau-goi-la-apple-car https://macplanet.vn/apple-se-gioi-thieu-xe-djien-vao-quy-3-nam-sau-goi-la-apple-car Tue, 22 Dec 2020 01:48:32 +0700 Macplanet Apple Music sẽ được tích hợp đầy đủ trong Porsche Taycan https://macplanet.vn/apple-music-se-djuoc-tich-hop-djay-dju-trong-porsche-taycan https://macplanet.vn/apple-music-se-djuoc-tich-hop-djay-dju-trong-porsche-taycan Sat, 22 Aug 2020 06:46:03 +0700 Macplanet Apple CarPlay có trên 97% xe ô tô mới bán ra tại Mỹ, 80% trên toàn thế giới https://macplanet.vn/apple-carplay-co-tren-97-xe-o-to-moi-ban-ra-tai-my-80-tren-toan-the-gioi https://macplanet.vn/apple-carplay-co-tren-97-xe-o-to-moi-ban-ra-tai-my-80-tren-toan-the-gioi Sat, 04 Jul 2020 08:25:18 +0700 Macplanet CarKey lần đầu được Apple đề cập chính thức trong iOS https://macplanet.vn/carkey-lan-djau-djuoc-apple-dje-cap-chinh-thuc-trong-ios https://macplanet.vn/carkey-lan-djau-djuoc-apple-dje-cap-chinh-thuc-trong-ios Tue, 16 Jun 2020 23:40:50 +0700 Macplanet Các tài xế có thể khởi động xe của mình thông qua CarKey trong ứng dụng Wallet https://macplanet.vn/cac-tai-xe-co-the-khoi-djong-xe-cua-minh-thong-qua-carkey-trong-ung-dung-wallet https://macplanet.vn/cac-tai-xe-co-the-khoi-djong-xe-cua-minh-thong-qua-carkey-trong-ung-dung-wallet Tue, 31 Mar 2020 12:32:51 +0700 Macplanet CarKey: dùng iPhone, Watch để mở khoá hoặc khởi động xe hơi https://macplanet.vn/carkey-dung-iphone-watch-dje-mo-khoa-hoac-khoi-djong-xe-hoi https://macplanet.vn/carkey-dung-iphone-watch-dje-mo-khoa-hoac-khoi-djong-xe-hoi Mon, 10 Feb 2020 11:45:12 +0700 Macplanet BMW sẽ ngừng việc thu phí khách hàng sử dụng Apple CarPlay https://macplanet.vn/bmw-se-ngung-viec-thu-phi-khach-hang-su-dung-apple-carplay https://macplanet.vn/bmw-se-ngung-viec-thu-phi-khach-hang-su-dung-apple-carplay Fri, 06 Dec 2019 13:06:57 +0700 Macplanet Quanta Computer đang cung cấp cho Apple các giải pháp "lái xe tự động". https://macplanet.vn/quanta-computer-djang-cung-cap-cho-apple-cac-giai-phap-lai-xe-tu-djong https://macplanet.vn/quanta-computer-djang-cung-cap-cho-apple-cac-giai-phap-lai-xe-tu-djong Sun, 20 Oct 2019 22:54:42 +0700 Macplanet Porsche Taycan sẽ có sẵn Apple Music, hoạt động độc lập không cần CarPlay https://macplanet.vn/porsche-taycan-se-co-san-apple-music-hoat-djong-djoc-lap-khong-can-carplay https://macplanet.vn/porsche-taycan-se-co-san-apple-music-hoat-djong-djoc-lap-khong-can-carplay Thu, 22 Aug 2019 11:12:48 +0700 Macplanet