Tag: Archero

Trò chơi
Vikings II

Vikings II

Vikings II chơi khá giống với Archero, có điều sẽ khác về cách bắn và chơi dễ hơn...