Hướng dẫn cài đặt Game Porting Toolkit trên Mac Apple Silicon để chơi Diablo IV...

Bạn đã có thể chơi được Diablo IV, Death Stranding, Elden Ring ... và nhiều game Windows khác trên máy Mac Apple Silicon với Game Porting Toolkit.

 6
Hướng dẫn cài đặt Game Porting Toolkit trên Mac Apple Silicon để chơi Diablo IV...

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo Crossover 23 để chơi game Diablo IV dễ dàng hơn trên Mac: 

Tải CrossOver

Để có thể cài đặt Game Porting Toolkit bạn cần phải chạy macOS Ventura 13.4 hoặc macOS Sonoma beta 1. Bên cạnh đó máy mac của bạn phải sử dụng chip Apple Silicon (M1, M2..)

Bạn hãy làm theo từng bước để có thể cài đặt và chơi được game nhé.

  • Cài đặt Xcode từ App store và mở Xcode (bạn cũng có thể tải Xcode 15 Beta từ link bên dưới)

Sau đó bạn có thể chạy dòng lệnh:

sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer

Sau khi cài đặt Command Line Tools bạn mở Terminal và nhập dòng lệnh sau để kiểm tra: xcode-select -p

Trên Terminal sẽ hiển thị

/Applications/Xcode-beta.app/Contents/Developer

Nếu bạn thấy Terminal hiển thị Xcode.app thay vì of Xcode-beta.app

Bạn có thể kệ hoặc gõ thêm dòng lệnh: xcode-select -s /Applications/Xcode-beta.app/Contents/Developer

  • Cài đặt Rosetta

Nhập lệnh: softwareupdate --install-rosetta

  • Cài đặt Game Porting Toolkit

Tải và cài đặt Game Porting Toolkit từ:  https://developer.apple.com/download/all

Chuyển cấu trúc sang Intel

Nhập dòng lệnh: arch -x86_64 zsh

  • Cài đặt homebrew

Nếu trước đây bạn đã cài đặt homebrew rồi thì bạn vẫn cần cài đặt lại thêm cho Intel:

Nhập lệnh: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Thay đổi địa chỉ của Homebrew: export PATH="/usr/local/bin:${PATH}"

Sau đó nhập lệnh: brew doctor

Có thể bạn sẽ cần phải đợi 1 lát để brew cập nhật

Sau đó bạn cần nhập thêm: sudo chown -R $(whoami) /usr/local/share/zsh /usr/local/share/zsh/site-functions

Cài đặt game-porting-toolkit

Nhập lệnh: brew tap apple/apple http://github.com/apple/homebrew-apple

Tiến hành cài đặt: brew -v install apple/apple/game-porting-toolkit

Quá trình cài đặt game-porting-toolkit sẽ khá là lâu, nhớ đảm bảo mạng của bạn ổn định trong quá trình cài đặt nhé.

Cài đặt Diablo IV

Tạo thư mục Games để cài đặt Game

mkdir ~/Games

Tạo thư mục để cài đặt Battle Net

export WINEPREFIX=~/Games/battle-net

Thiết lập phiên bản Windows thành Windows 10 do Diablo IV và nhiều game khác chỉ chơi được trên Windows 10

`brew --prefix game-porting-toolkit`/bin/wine64 winecfg

Copy thư viện Game Porting Toolkit vào thư mục Wine

ditto /Volumes/Game\ Porting\ Toolkit-1.0/lib/ `brew --prefix game-porting-toolkit`/lib/

Tiếp tục nhập thêm lệnh

cp /Volumes/Game\ Porting\ Toolkit-1.0/gameportingtoolkit* /usr/local/bin

Bạn sẽ cần cập nhật cả phiên bản Windows 10 để hỗ trợ Battle Net

`brew --prefix game-porting-toolkit`/bin/wine64 reg add 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' /v CurrentBuild /t REG_SZ /d 19042 /f
`brew --prefix game-porting-toolkit`/bin/wine64 reg add 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' /v CurrentBuildNumber /t REG_SZ /d 19042 /f
`brew --prefix game-porting-toolkit`/bin/wineserver -k
  • Tải và cài đặt Battle Net

Tải Battle Net dành cho Windows từ địa chỉ: https://www.blizzard.com/download/

Các game khác cũng vậy, bạn nhớ tải phiên bản Windows và lưu ở thư mục Downloads nhé.

Chạy lệnh để kiểm tra xem bộ cài đã có trong thư mục Downloads hay chưa: ls ~/Games/battle-net/drive_c/users/crossover/Downloads/

Cài đặt Battle net: gameportingtoolkit ~/Games/battle-net ~/Games/battle-net/drive_c/users/crossover/Downloads/Battle.net-Setup.exe

Nếu bạn muốn cài game khác  hoặc Steam, Epic Game Launcher thì cũng làm tương tự. Bạn có thể đổi tên các bộ cài sao cho ngắn gọn hơn và thay Battle.net-Setup.exe bằng tên các game hoặc các chợ game khác.

Sau khi cài đặt xong Battle net bạn đã có thể cài đặt Diablo IV, Diablo 2 từ Battle Net.

  • Chơi game

Để chơi game bạn có thể nhập lệnh vào Terminal: PATH="/usr/local/bin:${PATH}" arch -x86_64 /usr/local/bin/gameportingtoolkit-no-hud ~/Games/battle-net ~/Games/battle-net/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Diablo\ IV/Diablo\ IV\ Launcher.exe

Nếu bạn cài game khác thì cần thay đường dẫn /Diablo\ IV/Diablo\ IV\ Launcher.exe thành tên của game tương ứng. Ví dụ như Steam/Steam.exe chẳng hạn

Để cho dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một ứng dụng Automator và nhập lệnh sau :

#!/bin/zsh export PATH="/usr/local/bin:${PATH}" (arch -x86_64 /usr/local/bin/gameportingtoolkit-no-hud ~/Games/battle-net ~/Games/battle-net/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Diablo\ IV/Diablo\ IV\ Launcher.exe) || true

Tạo icon cho App này và giờ bạn đã có App Diablo IV để chơi rồi.

Chúc bạn thành công. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ cài đặt bạn có thể comment vào bài viết này để Macplanet hỗ trợ bạn cài đặt nhé.

Danh sách các game đã có thể chơi được trên Mac:

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Macplanet Trang tin tức số 1 dành cho các tín đồ của Apple!