Tag: game sống còn

Trò chơi
Bullet League

Bullet League

Đây là game Battle Royale 2D mới khá hấp dẫn khi bạn cũng loot đồ và bắn cùng những...