Tag: màn hình OLED cho iPhone

iPhone
Apple chấp thuận BOE là đối tác để sản xuất màn hình OLED cho iPhone

Apple chấp thuận BOE là đối tác để sản xuất màn hình OLED...

Nhà sản xuất màn hình BOE từ Trung Quốc có thể đã được Apple đồng ý để sản xuất...