Tag: Quyên góp giúp đỡ người nhiễm Coronavirus

Apple
Tim Cook: Apple sẽ quyên góp để hỗ trợ nạn nhân nhiễm Coronavirus

Tim Cook: Apple sẽ quyên góp để hỗ trợ nạn nhân nhiễm Coronavirus

Tim Cook vừa tweet rằng "Apple sẽ quyên góp cho các nhóm cung cấp hỗ trợ tại hiện...