Tag: thêm phụ đề vào phim

Ứng dụng
Thêm phụ đề vào phim dễ dàng với Subler trên macOS

Thêm phụ đề vào phim dễ dàng với Subler trên macOS

Ứng dụng nhỏ và miễn phí giúp bạn có thể dễ dàng thêm phụ đề vào phim và có thể...