Tag: khai thác lỗ hổng chip A13

iPhone
Hacker đã khai thác thành công tfp0 trên chip A13, Jailbreak cho iOS 13.4.1 có thể sẽ sớm xuất hiện!

Hacker đã khai thác thành công tfp0 trên chip A13, Jailbreak...

Người dùng các thiết bị chạy chip A7-A11 hiện nay có thể dễ dàng jailbreak thiết...