Tag: Tải Messenger mới cho macOS

Ứng dụng
Facebook phát hành Facebook Messenger cho macOS.

Facebook phát hành Facebook Messenger cho macOS.

Facebook Messenger chính thức, chính chủ vừa được Facebook phát hành.