Tag: tắt gatekeeper

Thủ thuật
Cách tắt Gatekeeper (Bật tùy chọn Anywhere) sửa lỗi “damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash”.

Cách tắt Gatekeeper (Bật tùy chọn Anywhere) sửa lỗi “damaged...

Khi cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thống hoặc các ứng dụng Crack, người...