Apple đổi tên ứng dụng WWDC thành Apple Developer và thêm nhiều tính năng mới.

Ứng dụng WWDC giúp các nhà phát triển xem trực tiếp các sự kiện dành cho các nhà phát triển hàng năm trực tiếp trên iOS.

Apple đổi tên ứng dụng WWDC thành Apple Developer và thêm nhiều tính năng mới.

Trong những năm gần đây, Apple đã thêm những nội dung mới vào ứng dụng WWDC của họ như các cập nhật về phần cứng, các tính năng mới.. về các sản phẩm của Apple. Chính vì vậy, Apple đã đổi tên ứng dụng WWDC thành Apple Developer.

Một trong những tính năng mới trong ứng dụng Apple Developer là khả năng cho các nhà phát triển đăng ký tham gia Chương trình Nhà phát triển của Apple ngay trong ứng dụng. Hiện tại tính năng này mới chỉ áp dụng tại Mỹ, các quốc gia khác sẽ sớm được cập nhật tính năng này.

Ứng dụng mới, được phát hành với phiên bản 8.0, có sẵn trong App Store *.