Danh sách iPhone có thể sẽ nâng cấp được lên iPhone OS 14

Theo thông tin đăng tải trên Twitter từ tài khoản Josh Thomas Official, thì iOS 14 (iPhone OS 14) sẽ hỗ trợ nhiều dòng iPhone

Danh sách iPhone có thể sẽ nâng cấp được lên  iPhone OS 14

Theo như hình ảnh được đăng tài thì danh sách các thiết bị có thể nâng cấp lên iOS 14 (iPhone OS 14) bao gồm:

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone SE2
iPod Touch Gen 7