Vikings II

Vikings II chơi khá giống với Archero, có điều sẽ khác về cách bắn và chơi dễ hơn Archero.

Vikings II

Tất nhiên Vikings II chơi khá thú vị ở chỗ chúng ta có nhiều tuỳ chọn về đường đạn để bắn hơn, sướng mắt hơn, cũng như chủ yếu người chơi di chuyển sang trái và phải là chủ yếu mà thôi (như mấy game bắn máy bay).