Tag: 128 triệu người dùng iPhone bị thu thập dữ liệu

Apple
Apple đã từng giấu nhẹm vụ 128 triệu người dùng iPhone có thể bị thu thập dữ liệu

Apple đã từng giấu nhẹm vụ 128 triệu người dùng iPhone...

Từ phiên điều trần của vụ xét xử Apple và Epic Games, chúng ta biết thêm rất nhiều...