Tag: 17 triệu đồng cho bánh xe của Mac Pro

Mac
Hình ảnh trên tay thực tế 4 cái bánh xe Mac Pro giá gần 17 triệu đồng!

Hình ảnh trên tay thực tế 4 cái bánh xe Mac Pro giá gần...

Một tài khoàn trene Weibo đăng ảnh mở hộp và trên tay 4 cái bánh xe dành cho Mac...