Tag: chặn quảng cáo trên Mac

Ứng dụng
Adguard – Ứng dụng chặn quảng cáo hàng đầu trên Mac

Adguard – Ứng dụng chặn quảng cáo hàng đầu trên Mac

Mặc dù Mac đã khá an toàn, tuy nhiên gần đây khá nhiều trang quảng cáo có kèm các...