Tag: iPhone 11 chính thức được bán ra

iPhone
iPhone 11 sẽ cho đặt hàng vào ngày 13/09 và chính thức được bán ra vào ngày 20/09

iPhone 11 sẽ cho đặt hàng vào ngày 13/09 và chính thức...

Mới đây Apple đã gửi đi thông báo và giấy mời giới truyền thông tới sự kiện của...