Tag: iphone 11 mới

iPhone
iPhone 11 bản cao nhất sẽ có tên là iPhone 11 Pro!

iPhone 11 bản cao nhất sẽ có tên là iPhone 11 Pro!

Apple sẽ sớm giới thiệu iPhone 11 tới người dùng trong tháng 9 này với 3 phiên bản.