Tag: Phần mềm hỗ trợ Big Sur

Ứng dụng
Một số phần mềm đã cập nhật cho macOS Big Sur và hỗ trợ cho SoC Apple M1

Một số phần mềm đã cập nhật cho macOS Big Sur và hỗ trợ...

macOS Big Sur đã ra mắt, SoC Apple M1 cùng với những sản phẩm Mac cũng đã ra mắt....