Tag: thiết bị tìm đồ

Apple
Thiết bị tìm đồ của Apple sẽ có tên AirTag?

Thiết bị tìm đồ của Apple sẽ có tên AirTag?

Sau khi cập nhật iOS 13.2, Apple để lộ ra sản phẩm mới là một thiết bị tag giúp...