Tag: thoả thuận giữa Apple và Qualcomm

Apple
Phát triển chip 5G cho iPhone là ưu tiên hàng đầu của Qualcomm

Phát triển chip 5G cho iPhone là ưu tiên hàng đầu của Qualcomm

Phát biểu tại sự kiện Snapdragon Tech Summit, chủ tịch Qualcomm cho rằng làm việc...