Tag: Tin đồn MacBook Air

Mac
Concept MacBook Air mới dựa trên tin đồn, không còn thiết kế vuốt nhọn?

Concept MacBook Air mới dựa trên tin đồn, không còn thiết...

Từ trước đến nay thiết kế body của MacBook Air vẫn giữ kiểu vuốt nhọn, nhưng đã...