Tag: tính năng để chạy app Intel trên ARM

Mac
Apple hồi sinh Rosetta, tính năng để app Intel vẫn chạy được trên máy Mac ARM

Apple hồi sinh Rosetta, tính năng để app Intel vẫn chạy...

Apple vừa hồi sinh Rosetta, một tính năng cho phép app được viết chỉ cho CPU Intel...