Tag: U1

iPhone
iPhone 11 có tính năng chĩa điện thoại vào một người nào đó để gửi file AirDrop

iPhone 11 có tính năng chĩa điện thoại vào một người nào...

Trong iPhone 11 và iPhone 11 Pro có một con chip băng thông rộng (ultra wideband...