Tag: xem video PIP

iPhone
Youtube cho phép sử dụng tính năng  Picture in Picture khi xem video trên iOS 14

Youtube cho phép sử dụng tính năng Picture in Picture khi...

YouTube mới đây đã mở lại tính năng Picture in Picture ở iOS 14 trên nền web đối...