Apple đã xoá hơn 46000 ứng dụng trên App store tại Trung Quốc

Theo yêu cầu về giấy phép của chính phủ Trung Quốc, thì các nhà phát triển game cho thị trường này cần phải có giấy phép của Trung Quốc để có thể bán vật phẩm trong game. Dẫn đến việc, vào thứ 5 vừa rồi Apple đã xoá hơn 39000 ứng dụng không có giấy phép.

Apple đã xoá hơn 46000 ứng dụng trên App store tại Trung Quốc

Theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc thì tất cả các game có chế độ bán vật phẩm trong game sẽ đều cần phải có giấy phép dẫn đến việc Apple cũng đã đưa ra yêu cầu và hạn cung cấp giấy phép phát hành cho các nhà phát triển vào trước tháng 6. Sau đó Apple đã gia hạn cho đến hến ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên vẫn rất nhiều nhà phát triển không có giấy phép dẫn đền có hơn 46000 ứng dụng bị xoá khỏi Appstore Trung Quốc.

Chỉ riêng thứ 5 vừa rồi, Apple đã xoá hơn 39000 ứng dụng. Đây là con số kỉ lục mà Apple xoá ứng dụng khỏi Appstore của một Quốc gia. Có 1 lưu ý là các ứng dụng này sẽ chỉ bị xoá khỏi Appstore Trung Quốc mà thôi. Người dùng ở các Quốc gia khác vẫn có thể tải và sử dụng những ứng dụng này bình thường.

Macplanet.vn tổng hợp

Bạn nghĩ sao ?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0