Apple được cấp bằng sáng chế cho kết nối song song 5G & LTE

Mới đây Apple đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho kết nối 5G & cả LTE trên iPhone 12 và iPad Pro mới.

Apple được cấp bằng sáng chế cho kết nối song song 5G & LTE

Bằng sáng chế cho phép các thiết bị của Apple, được biết là iPhone 12 và iPad Pro có thể kết nối mạng 5G đồng thời cùng LTE.

Bên cạnh đó, iPhone 12 năm nay sẽ sử dụng Anten 5G được thiết kế riêng bởi Apple mà không sử dụng Anten của Qualcomm do thiết kế chip Qualcomm QTM 525 millimeter-wave không vừa với iPhone 12.

Với việc được cấp bằng sáng chế về kết nối mạng 5G, chúng ta càng có thể chắc chắn hơn việc Apple sẽ sớm trang bị Anten 5G cho các thiết bị của mình trong đó có thể bao gồm cả Macbook.