Apple phát hành iOS 14.6 Beta, iPadOS 14.6 Beta, watchOS 7.5 Beta và macOS 11.4 Beta tới các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm

Mới đây Apple đã phát hành các bản cập nhật iOS 14.6 Beta, iPadOS 14.6 Beta, watchOS 7.5 Beta và macOS 11.4 Beta tới các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm.

Apple phát hành iOS 14.6 Beta, iPadOS 14.6 Beta, watchOS 7.5 Beta và macOS 11.4 Beta  tới các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm

Ngay sau bản cập nhật iOS 14.5, iPadOS 14.5 và watchOS 7.4 RC thì Apple đã phát hành ngay các bản cập nhật iOS 14.6 Beta, iPadOS 14.6 Beta, watchOS 7.5 Beta và macOS 11.4 Beta  tới các nhà phát triển và người dùng thử nghiệm.

Nếu bạn muốn trải nghiệm các bản cập nhật mới này có thể tải Profile từ: https://betaprofiles.com

Bạn nghĩ sao ?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0