Apple sẽ thu 15% phí trên toàn bộ thu nhập từ năm sau đối với các developer...

Apple sẽ thu 15% phí trên toàn bộ thu nhập từ năm sau đối với các developer có thu nhập ít hơn một triệu đô la Mỹ một năm. Quyết định này ảnh hưởng đến phần lớn các developer mang app lên AppStore bán. Nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 này.

Apple sẽ thu 15%  phí trên toàn bộ thu nhập từ năm sau đối với các developer...

Trước đây Apple thu đều 30% cho mọi thu nhập từ AppStore của các developer không kể lớn nhỏ. Một số trường hợp ngoại lệ như Amazon thì Apple có một chính sách khác mà Apple gọi là "premium subscription video entertainment providers" thì sẽ thu 30% cho năm đầu tiên và sau đó là 15%.

Chương trình lần này Apple gọi là App Store Small Business Program.

Liên quan chút thì CEO của Epic Games đã lên tiếng về việc này. Ông cho biết Apple đang có nước đi tính toán nhằm chia rẽ các lập trình viên.

Bạn nghĩ sao ?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0