Boot Camp 6.1.15 cải thiện tương thích Trackpad khi sử dụng Windows trên máy Mac

Apple phát hành bản cập nhật mới cho Boot Camp giúp tăng trải nghiệm cho Trackpad khi giả lập Windows trên máy Mac

Boot Camp 6.1.15 cải thiện tương thích Trackpad khi sử dụng Windows trên máy Mac

Bản cập nhật bổ tăng thêm tính chính xác cho Trackpad khi chạy Windows như: click chuột, click góc phải Trackpad để click chuột phải...

Hiện tại chỉ có thể dùng Bootcamp trên các máy Intel hiện các máy M1 vẫn chưa được hỗ trợ

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow