Idle Courier Tycoon

Bạn sẽ quản lý cả một dây chuyền vận chuyển hàng hoá của khách ở sân bay và đi giao ở các nước khác.

Idle Courier Tycoon

Game mô phỏng đúng một hệ thống lớn để bạn tự do phát triển đến về sau. Bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong game đồng nghĩa với hệ thống của bạn về sau cũng sẽ phải chi rất nhiều tiền. Thể loại Idle thì không có gì lạ, chúng ta chỉ cần sự kiên nhẫn thôi.

Bạn nghĩ sao ?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0