Malware XcodeGhost năm 2015 ảnh hưởng đến 128 triệu người dùng iOS

Trong năm 2015, malware với tên gọi XcodeGhos vô tình lọt qua kiểm duyệt và có mặt trên App store gây ảnh hưởng đến người dùng iOS

Malware XcodeGhost năm 2015 ảnh hưởng đến 128 triệu người dùng iOS

Với số lượng thiết bị ảnh hưởng, malware XcodeGhost được cho là malware có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử với hơn 2500 ứng dụng bị nhiễm malware và 128 triệu người dùng iOS bị ảnh hưởng. Số lượng người dùng iOS có thể bị ảnh hưởng lên đến hơn 500 triệu người.

Các ứng dụng bị nhiễm malware này có thể kể đến như: WeChat, NetEase, và Didi Taxi...

Apple cho biết malware XcodeGhost không nguy hiểm và không hề ăn cắp các thông tin quan trọng của người dùng. 

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow