Nhiều người dùng không thể truy cập được vào website iCloud

Theo thông báo trên website iCloud của Apple thì có nhiều người dùng không thể truy cập vào iCloud.

Nhiều người dùng không thể truy cập được vào website iCloud

Tình trạng này xảy ra từ 3:25PM theo giờ Pacific và vẫn tiếp diễn dẫn đến tình trạng không thể truy cập vào website iCloud. Khi truy cập vào website người dùng sẽ nhận được thông báo: "iCloud‌ can't find that page"

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì và Apple vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.