Tag: 70% thiết bị iPhone đã cài đặt iOS 13

iPhone
70% thiết bị iPhone đã cài đặt iOS 13

70% thiết bị iPhone đã cài đặt iOS 13

Phiên bản iOS 13 của Apple đã được cài đặt trên 70% thiết bị iPhone và 57% thiết...