Tag: add a tagv

Mac
Apple phát hành bản cập nhật macOS Catalina 10.15.1

Apple phát hành bản cập nhật macOS Catalina 10.15.1

Hôm nay Apple đã phát hành bản cập nhật chính thức đầu tiên của macOS Catalina.