Tag: Apple A14

Apple
TSMC giới thiệu dây chuyền sản xuất 5nm và 3nm, sẽ dùng ngay cho Apple A14?

TSMC giới thiệu dây chuyền sản xuất 5nm và 3nm, sẽ dùng...

TSMC vừa giới thiệu các thông tin đầu tiên về dây chuyền sản xuất 5nm và 3nm của...