Tag: Apple chỉnh góc nghiêng Macbook trưng bày

Apple
Apple chỉnh góc nghiêng MacBook trưng bày trong Apple Store thành 76 độ

Apple chỉnh góc nghiêng MacBook trưng bày trong Apple Store...

Một nguồn tin của Business Insider nói rằng nhân viên của Apple Store được hướng...