Tag: Apple có kế hoạch phát triển sạc nhanh

Apple
Apple có kế hoạch phát triển cục sạc công nghệ GaN

Apple có kế hoạch phát triển cục sạc công nghệ GaN

Theo IT Home, Apple cùng một vài nhà sản xuất đang có kế hoạch phát triển cục sạc...