Tag: Apple đăng ký bằng sáng chế mới

Apple
bg
Apple được cấp bằng sáng chế cho thiết bị có thể gập lại với cơ chế bản lề độc đáo sử dụng nắp di động.

Apple được cấp bằng sáng chế cho thiết bị có thể gập lại...

Apple tuần này đã được cấp bằng sáng chế cho một thiết bị có thể gập lại với cơ...