Tag: Apple Glass có giá 499$

Apple
Apple Glass được bán với giá 499$ và có khả năng thay mắt kính theo yêu cầu.

Apple Glass được bán với giá 499$ và có khả năng thay mắt...

Hôm nay Leaker Jon Prosser đã chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị về kính thực tế...