Tag: Apple không hỗ trợ Macbook Air 2013 và 2014

Mac
MacBook Air 2013, 2014 đã được Apple đưa vào danh sách "hàng cũ"

MacBook Air 2013, 2014 đã được Apple đưa vào danh sách...

Apple vừa thêm MacBook Air Mid 2013 và 2014 vào danh sách các thiết bị cũ, không...