Tag: Apple muốn thay thế mật khẩu bằng thiết bị tin cậy

Apple
Apple gia nhập Fido Alliance, muốn thay thế mật khẩu bằng các thiết bị  tin cậy

Apple gia nhập Fido Alliance, muốn thay thế mật khẩu bằng...

Fido Alliance, một tổ chức cam kết loại bỏ nhu cầu về mật khẩu, đã nhận được ủng...