Tag: Apple phát hành iOS 12.4.7

iPhone
Apple phát hành iOS 12.4.7 cho các thiết bị cũ

Apple phát hành iOS 12.4.7 cho các thiết bị cũ

Ngoài việc cập nhật iOS 13.5 thì Apple cũng tiếp tục cập nhật phiên bản iOS 12.4.7...