Tag: cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trên Homepod mini chưa được kích hoạt

Music
HomePod Mini được được trang bị cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm nhưng chưa được kích hoạt

HomePod Mini được được trang bị cảm biến đo nhiệt độ và...

Theo Bloomberg thì HomePod Mini được trang bị cảm biến đo nhiệt độ và độ và hiện...