Tag: cập nhật chính thức iOS 13.4 vào ngày 24 tháng 3

Apple
Apple sẽ cập nhật iOS / iPadOS 13.4 vào ngày 24 tháng 3.

Apple sẽ cập nhật iOS / iPadOS 13.4 vào ngày 24 tháng 3.

Apple sẽ cập nhật iOS và iPadOS 13.4 vào ngày 24 tháng 3 tới, đặc biệt là iPadOS...